دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

براساس مصوبه بیست و هشتمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1400/07/26 با راه اندازی نشریه با عنوان مطالعات میان رشته ­ای مدیریت بازاریابی موافقت گردید.

 هدف فصلنامه مطالعات میان رشته­ ای مدیریت بازاریابی، فراهم کردن  محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه بازاریابی و مباحث بین رشته ای مرتبط به عنوان یک منبع علمی برای تولید، اشاعه و معرفی یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های علمی می باشد. امید است که این فصلنامه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران این حوزه گردد.

این فصلنامه به منظور نیل به این هدف،  از پژوهشگران درخواست می نماید که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای  فرآیند داوری و چاپ به این فصلنامه ارسال نمایند. فصلنامه مطالعات میان رشته­ ای مدیریت بازاریابی با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آنها از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی  پیروی می‌نماید.